Актуальні питання

природничо-математичної освіти

Вимоги

У збірник №1 (13) 2019 здійснюється прийом статей до 14 липня.