Актуальні питання

природничо-математичної освіти

Редакційна рада

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

О. С. Чашечникова

доктор педагогічних наук, професор (м. Суми, Україна)

СПІВГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Н. А. Тарасенкова

доктор педагогічних наук, професор (м. Черкаси, Україна)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

М. І. Бурда

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПНУ (м. Київ, Україна)

О. Г. Ярошенко

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (м. Київ, Україна)

М. Гарнер

доктор наук, професор (Кеннесо, США)

О. І. Мельников

доктор педагогічних наук, професор (м. Мінськ, Білорусь)

В. Б. Мілушев

доктор педагогічних наук, професор (м. Пловдив, Болгарія)

І. О. Новік

доктор педагогічних наук, професор (м. Мінськ, Білорусь)

Г. Ригал

доктор наук, професор (м. Ченстохова, Польща)